ارتباط با من

ارسال پیام

تماس با مطب

051-38433334

info@handclinics.ir

www.handclinics.ir

یکشنبه و چهارشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰

ایران - مشهد - میدان امام رضا. اول خیابان رازی. ساختمان پزشکان رازی (ساختمان پارسیان). طبقه ۵.واحد ۵۰۱